Miljøpolitik

Stakroge Jern og Metalopkøb vil hele tiden arbejde på at formindske forureningen af miljøet og forbedre arbejdsmiljøet.

Læs mere om vores miljøpolitik

Stakroge Jern og Metalopkøb vil hele tiden arbejde på at formindske forureningen af miljøet og forbedre arbejdsmiljøet.

Desuden skal vores medarbejdere være bekendte med vores politik gennem oplysning og muligheder for aktiv deltagelse i indsatsen for det interne og eksterne miljø. Politikken er offentlig tilgængelig.

Vi bestræber os på, at blive endnu bedre til at beskytte det interne og eksterne miljø ved

  • ​Overholde gældende lovgivning og regler på miljøområdet
  • ​At vi forpligter os til løbende at skabe forbedringer på miljøområdet
  • ​At forebygge forureningsrisici
  • ​At genere vores omgivelser mindst mulig
  • ​Hele tiden prøve at forbedre vores processer og handlinger hvor det er muligt

Miljøpolitikken er offentlig tilgængelig, idet enhver der har interesse herfor, vil kunne få den udleveret på tryk ved henvendelse til virksomheden eller blot se den på hjemmesiden.

​Såfremt der er interessenter, der ønsker oplysninger vedr. miljøforhold, besvarer virksomheden gerne på henvendelser.​ Læs mere om Stakroge Jern- og Metalopkøb her.